ตัวต่อเลโก้

แบบสวย สีสันสดใส สร้างเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ และช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จากการเล่นของเล่น ซึ่งจะช่วยให้นำไปปรับใช้งานกับการคิดและแก้ไขสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

คลิกชมรายละเอียด